Klubben

Sponsorer

 


Hvorfor sponsorere Bording og omegns Rideklub?


Som den eneste rideklub i Bording og omegn er der mange, der har deres daglige eller ugentlige gang på BORK. Rigtig mange medlemmer har desuden familie og venner med til ridetimerne, derfor vil et sponsorat give vidtrækkende og god reklame der når ud til mange mennesker!


Udover reklameværdien mener vi i al beskedenhed, at hvis man støtter BORK  så støtter man Ikast-Brande Kommune til at blive et bedre sted at bo og arbejde. Rideklubben er med til at sikre, at Kommunens borgere kan få opfyldt deres behov for sports- og fritidsaktiviteter uden at bruge lang transporttid.


Hvorfor er støtte nødvendig?


Man kunne spørge, hvorfor vi ikke blot øger medlemskontingenterne for at finansiere klubbens drift? Og her er svaret, at vi mener det er vigtigt at alle, uanset økonomisk situation, har mulighed for at gå til ridning. Der er mange udgifter forbundet med at drive en rideklub, da der jo ikke blot skal bruges midler til faciliteter og undervisere men i lige så høj grad til at sikre dyrevelfærden for vores elskede heste. Der lægges en enorm mængde frivilligt arbejde i at drive og udvikle klubben så derfor er der brug for alt den støtte vi kan få for at det kan lade sig gøre at drive en morderne og hyggelig rideklub med plads til alle!!


Hvordan kan man sponsorere?


Man kan støtte på en lang række måde, fx med midler til stævner, materiale til forbedringer eller godt og funktionelt udstyr til vores elevheste.

Vi tilbyder til gengæld, at der kommer navn og evt. firmalink på hjemmesiden, navn på sponsortavlen i ridehuset, omtale af sponsor i alle relevante sammenhænge, det er også muligt at få et skilt op at hænge..

Desuden er der mulighed for at støtte en rideskolepony eller – hest med et årligt beløb, som vil gå til foder, strøelse, vedligehold af seletøj, dyrlæge, smed med mere.


Interesseret?


Hvis du/I er interesserede i at støtte Bording og omegns Rideklub eller hvis I blot ønsker at høre mere kan vi kontaktes via mail: bordingrideklub@bordingrideklub.dk


Herunder finder du Bording og omegns Rideklubs sponsorer


Vil du have dit logo på hjemmesiden kan denne sendes til: bordingrideklub@bordingrideklub.dk

Klubben

 

Bording og Omegns Rideklub blev stiftet i 1977. Her er plads til alle og samværet med hestene og

hinanden er i centrum. Vi har både ryttere der rider på hyggeplan samt ryttere der rider på landsplan.

 

Bestyrelsen, der består af 5 frivillige, står for den daglige drift i samråd med stedets ridelærer og daglige leder Charlotte. Det er et stort arbejde, men alle hjælper, hvor de kan, og vi føler os som én stor familie, som er ansvarlig for, at stedet kan leve videre, i bedste velgående.

 

Bestyrelsen består i 2020 af;

Trine Vang Ubbesen - formand - kontakt; trineubbesen@hotmail.com / mobil 28 59 21 34

Heidi Ladefoged - kasserer - kontakt; mobil 50 78 61 62

Lone Sørensen - næstformand

Sanne Holdgård

Birgit Palmkvist Christensen

 

 

 

Ordens- og sikkerhedsregler

 

 • Man skal være medlem for at bruge klubbens faciliteter

 

 • Alle skal bære ridehjelm under ridning på BORK.

 

 • At du er over 18år hvis du rider alene. (Det anbefales af man min. Er 2 personer)

 

 • Alle børn/unge skal bruge sikkerhedsvest ved springning til og med 18 år

 

 • Brug træktorv, når du skal trække med hest i grime

 

 • Der må være max 4 heste i hallen, ventelisten i stalden skal overholdes (der kan dog være 5 heste i forbindelse med holdundervisning)

 

 • Ved enetimer må der max være 3 heste i hallen

 

 • Der må kun ryges udenfor

 

 • Man SKAL altid samle op efter sin hest, både i hallen, stalden og gården

 

 • Man skal ride i græsset ved siden af grusvejen (så vejen ikke bliver ødelagt)

 

 • Det er ikke tilladt at ride på boldbanerne og vejen ned til cykelbanen

 

 • Der må gerne rides i engen, dog må man ikke ride i åen og på kanterne 

 

 • Man skal låse sadelrumme efter sig

 

 • Der skal holdes orden på staldgangen, så det er sikkert at færdes der

 

 • Det er ikke tilladt at bruge sadelrummene som tørrerum

 

 • Det er tilladt at springe i hallen lørdag til kl 12 og søndag fra kl. 15 til kl. 18   (Løsspring er tilladt i samme tidsrum)

 

 • BORK tager afstand fra hårdhændet behandling af hestene.

 

 • BORK lægger vægt på et godt socialt miljø.

 

Bestyrelsen

 

 

 

ØSTERPORT SLAGTER IKAST

KØBMANDSGAARDEN BORDING

KR. O SKOV A/SBORDING

JYSK IKAST

PHOTO CARE IKAST

TORVE GRILLEN IKAST

SKORINGEN IKSAT

XL BYG BORDING

VIVI´S BUTIK IKAST

FÆTTER BR IKAST

CAFFE MAGNUS IKAST

BOTEX IKAST

TREND CUT IKAST

JYLLANDS PARK ZOO

DEN JYSKE SPAREKASSE

BORDING BAGERI

PARTNER REVISION

SPECIAL BUTIKKEN SILKEBORG

FRISØR DROP INN HERNING

ELITE PRINT

LAND OG FRITID

UNITED TEXTILE GROUP

BESLAGSMED MARTIN BUNDGAARD

DIN FRISØR ENESVANG

NORDEA

HANDELSBANKEN

MALLES PØLSEVOGN

SALON MAX

ANDELSKASSEN IKAST

BAM ORGINAL THAI MASSAGE IKAST

KMS CALIFORNIA IKAST

SKOKJÆR

REX BLOMSTER

SPORTIGAN IKAST

CLAIRE IKAST

MR IKAST

MATAS IKAST

SPINDMODE IKAST

TØJEKSPERTEN IKAST

HOS BUSACH IKASK

VESTJYSKBANK IKAST

AB RIDEUDSTYR

MILJØ FODER IKAST

PÅRUP KRO

FODERLADEN

FOTOGRAF ERIK KUNDDAHL

HAMMERTHOR POOLCENTER

EQUINE REHAB & WELLNESS

EGEBLOMSTER

SEEKJÆR-PHOTOGRAPHY

HOS A´NIK

FLUGGER ENGESVANG

STALD-DIREKTE.DK

WENDY

CAFETERIA KROEN HAMPEN

By Mate
Catrin Hansen Photography