Reglement

Ordens- og sikkerhedsregler

 

 • Man skal være medlem for at bruge klubbens faciliteter

 

 • Alle skal bære godkendt ridehjelm under ridning på BORK.

 

 • At du er over 18år hvis du rider alene. (Det anbefales altid at man min. Er 2 personer)

 

 • Alle børn/unge skal bruge sikkerhedsvest ved springning til og med 18 år

 

 • Brug træktorv, når du skal trække med hest i grime

 

 • Der må være max 4 heste i hallen, ventelisten i stalden skal overholdes (der kan dog være 5 heste i forbindelse med holdundervisning)

 

 • Ved enetimer må der max være 3 heste i hallen

 

 • Der må kun ryges udenfor

 

 • Man SKAL altid samle op efter sin hest, både i hallen, stalden og gården

 

 • Man skal ride i græsset ved siden af grusvejen (så vejen ikke bliver ødelagt)

 

 • Det er ikke tilladt at ride på boldbanerne og vejen ned til cykelbanen

 

 • Der må gerne rides i engen, dog må man ikke ride i åen og på kanterne 

 

 • Man skal låse sadelrumme efter sig

 

 • Der skal holdes orden på staldgangen, så det er sikkert at færdes der

 

 • Det er ikke tilladt at bruge sadelrummene som tørrerum

 

 • Det er tilladt at springe i hallen lørdag til kl 12 og søndag fra kl. 15 til kl. 18   (Løsspring er tilladt i samme tidsrum)

 

 • BORK tager afstand fra hårdhændet behandling af hestene.

 

 • BORK lægger vægt på et godt socialt miljø.

 

Bestyrelsen