Indmeldelsesblanket


Indmeldelsesblanket


Udfyld indmeldelsesblanketten hvis du/I ønsker at være medlem af Bording rideklub.
Send eller aflevér blanketten til Heidi Ladefoged.
Følg nedenstående link


Indmeldelsesblanket
Ryttere udefra


Udefrakommende ryttere/heste skal have medlemskontigent og styr på vaccinationer efter gældende regler fra SEGES.


Ved brug af klubbens faciliteter skal man have enten facilitetskort eller et 10-turskort, se priser under prislisten.


Ikke medlemmer som ønsker behandling af deres hest på BORK, skal kunne fremvise overholdt vaccinationbog, samt betale et gebyr på 100 kr. til klubben. Man må kun medbringe egen hest/heste.


Ved køb af facilitetskort eller 10-turkort kontakt Heidi Ladefoged på tlf. 50 78 61 62


Halvpart på pony/hest

 


Kunne du tænke dig at have halvpart på en af rideskolens ponyer eller heste?


Når man tager halvpart i en af rideskolens ponyer eller heste, er det en måde at prøve hvordan det er at have egen pony/ hest.

Man skal sørge for den daglige udmugning, pasning af seletøj samt at have weekendvagt på lige fod med dem, som har egen pony/hest opstaldet.Regler omkring at have halvpart:


Man skal deltage i den ugentlige dressur undervisning, hvis man vil modtage mere undervisning er prisen som egen pony/hest.


Det er kun halvpartsindehaveren der må ride på ponyen/hesten udenfor undervisningen.


Man må ikke springe eller bruge trav-bomme udenfor undervisningen.


Ponyen/hesten skal have en ugentlig fridag, der er man nød til at snakke med vores underviser for at høre hvornår de bruger den.


Den må max rides 1 time.


Der må kun rides på steder, som er anvist af rideskolen.


Man må tage ponyen/hesten med til stævne, dette skal dog aftales med Charlotte inden.

Ved hjemme stævner skal den dog deles med de andre elever.


Der skal altid være en voksen tilstede når der rides og gerne når ponyen/hesten håndteres.


Ved ponyens/hestens sygdom/halthed ydes der ingen kompensation, udover at undervisning kan tilbydes

på en af rideklubbens andre elevheste.


Hvem skal jeg kontakte

Har det din interesse kan du kontakte Heidi på tlf. 50786162Der er stald møder et par gange om året, som man skal deltage i.

På møderne vil der være forskellig information og arbejdsopgaverHUSK


Heste er ikke legetøj, men store dyr med et hårdt arbejde


Vær søde ved dem og færdes stille og roligt omkring dyrene


De har også brug for at slappe af


Brug træktov
Elevhestene på BORK