Staldvagter

Staldvagter


Når man har sin hest/ pony opstaldet på BORK eller har man halvpart på en af rideskolehestene, indgår man i en turnusordning omkring pasning af hestene i weekenderne. Dette indebærer fodring tre gange dagligt til henholdsvis morgen, middag og aften.

Der foretages ind- og udluk på fold af alle hestene. I vinterhalvåret kommer hestene ind senest kl 13.00 og i sommerperioden går hestene ude til ca. 16.00. I sommerperioden bliver opstalderne enige om og får fordelt indluk af hestene i hverdagene imellem hinanden, så man ikke står alene med at lukke alle de private heste ind. Hvis man ønsker at benytte muligheden for at hesten går ude længere, er det obligatorisk at deltage i indluksordningen.


Ved weekendvagterne foretages der udmugning af de elevheste som ikke er i part den pågældende dag og strøes pænt op.

Derudover gives der halm til alle staldens heste, det fremgår på tavlerne hvilke heste der skal have hvad.

Som den sidste del af staldvagten bliver der givet wrap/hø til alle hestene så det er klar til middag når hestene kommer ind igen.