Halv- eller dagspart


Halvpart på pony/hest

 


Kunne du tænke dig at have halvpart på en af rideskolens ponyer eller heste?


Når man får halvpart i en af rideskolens ponyer eller heste, er det en måde at afprøve hvordan det er at have sin egen pony/ hest.

Man skal sørge for den daglige udmugning, pasning af seletøj, samt have en weekendvagt på lige fod med dem, som har egen pony/hest opstaldet på stedet.Regler omkring at have halvpart:


Man skal deltage i den ugentlige dressur undervisning, hvis man vil modtage mere undervisning er prisen som egen pony/hest.


Det er kun halvpartsindehaveren der må ride på ponyen/hesten udenfor undervisningen.


Man må ikke springe eller bruge trav-bomme udenfor undervisningen.


Ponyen/hesten skal have en ugentlig fridag, der er man nødt til at snakke med vores underviser for at høre, hvilke dage de bruger hesten i undervisningen.


Hesten/Ponyen må max rides 1 time pr. dag.


Der må kun rides på rideskolens område eller steder, som er anvist af rideskolen.


Man må tage ponyen/hesten med til stævne, dette skal dog aftales med Heidi inden.

Ved hjemme stævner skal hesten stadig deles med de andre elever.


Der skal altid være en voksen tilstede når der rides og når ponyen/hesten håndteres.


Ved ponyens/hestens sygdom eller halthed ydes der ingen kompensation, udover at undervisning kan tilbydes

på en af rideklubbens andre elevheste.


Hvem skal jeg kontakte

Har det din interesse kan du kontakte Heidi på tlf. 50786162Der er stald møder et par gange om året, som man skal deltage i.

På møderne vil der være forskellig information omkring klubben og eventuelle arbejdsopgaver de skal løses i fællesskab.HUSK


Heste er ikke legetøj, men store dyr med et hårdt arbejde


Vær søde ved dem og husk at færdes stille og roligt omkring dyrene


De har også brug for at slappe af


Brug ALTID trækketov når du håndterer hestene og hav lukkede sko på!


Elevhestene på BORK