Priser

Opstaldning Hest Halm

2.300 kr.

Opstaldning Pony Halm

1.900 kr.

Opstaldning Hest Egen Strøelse

1.900 kr.

Opstaldning Pony Egen Strøelse

1.700 kr.

Dækkenordning

150 kr.

Loppefrø Hest pr. måned

124 kr.

Loppefrø Pony pr. måned

62 kr.

Dagsopstaldning Hest

120 kr.

Dagsopstaldning Pony

105 kr.

Opstaldningspriser


Priserne reguleres løbende i takt med at der er prisreguleringer på halm, wrap, foder mv.


Priserne er desuden inklusiv fodring med eventuelt eget, medbragte foder.


Ønsker man selv at medbringe strøelse, reduceres opstaldningsprisen med 300 kr.


Før hesten kan ankomme til klubben, skal en måneds opstaldning være synlig på klubbens konto. Kontakt Heidi Ladefoged for mere info.


Alle heste opstadlet på BORK skal være udmeldt fra konsum.


Det er muligt, når man har været opstalder i minimum fire måneder, at reservere sin boks. For eksempel hvis hesten skal i ridning eller andet.